Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raahen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://gov.raahe.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://gov.raahe.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA
Pöytäkirja 16.02.2021/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA

§ 6

14.01.2020

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA

§ 25

18.02.2020

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA

§ 167

17.11.2020

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA

§ 186

15.12.2020

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA

§ 20

16.02.2021

 

Kuntoratojen, luistelualueiden, kaukaloiden ja uimarantojen ylläpidon lakkauttaminen sekä valaistuksen optimointi

 

35/12.1204.120401/2020

 

RAKYMP § 6

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022 ja asettanut liikuntapaikkojen kunnossapitoon 175 000 €:n säästötavoitteen.

 

Määrärahan pienemisen vuoksi joudutaan useiden kohteiden yllä- ja kunnossapidon jatkamista harkitsemaan. Varsinkin vähäisemmän käytön kohteiden, joiden korjaustarve on tulevaisuudessa käytön määrän nähden suuri, tulee ylläpidon jatkamista harkita tarkkaan.

 

 

1. Lakkautetaan Ylipään, Mattilanperän ja Lapaluodon valaistut ladut. Valaistujen kuntoratojen pituudet ovat; Lapaluoto n. 1,2 km, Ylipää n. 1,1 km ja Mattilanperä n. 1,9 km. Valaistus puretaan ja mahdolliset maankäyttösopimukset irtisanotaan.

 

 

Kohde kartalla, Lapaluoto, liite 1/6.

 

Kohde kartalla, Ylipää, liite 2/6.

 

Kohde kartalla, Mattilanperä, liite 3/6.

 

 

2. Puistoladut kaupungin alueella lakkautetaan, lukuun ottamatta Yritysperällä junaradan varrella kulkevaa latua.

 

 

3. Haapajoki-Hurnasperä latua ei tehdä. Kopsan, Jylhän, Mattilanperä-Haapajärven tekoallas ja Haapajärven tekoaltaan latuja ei tehdä. Ylipäähän latuverkostoa ei tehdä. Ketunperäntie-Haapajoki välille tehdään jatkossa pelkästään perinteisen hiihtotavan latu. Em. ladut on tehty kaikki aikaisemmin ostopalveluna.

 

 

4. Holminlaakson luistelualue lakkautetaan

 

 

Kohde kartalla, Holminlaakso, liite 4/6.

 

 

5. Ylipään, Kopsan, Kuusiratin, Alpuan, Lumimetsän, Korvenkylän ja Piehingin kaukalot lakkautetaan. Lampinsaaren kaukalo lakkautetaan koulun lopettamisen yhteydessä.

 

Kaukaloiden sijainnit löytyvät osoitteesta https://www.raahe.fi/talviurheilupaikat/kaukalot-ja-jaakentat

 

 

6. Lumijärven, Korvenkylän, Romuperän, Varvin, Kylmäniemen, Mikonkarin, Oravajärven, Olkijokisuun ja Siniluodon uimarannat lakkautetaan. Lampinsaaren uimarannan osalta päätöksiä tehdään vasta vuonna 2028, kun kaupungin ja kyläyhdistyksen välinen määräaikainen maanvuokrasopimus lakkaa. Mäntylammen uimaranta on vuokralla yksityisellä toimijalla ja jos tämä sopimus raukeaa, lakkautetaan Mäntylammen uimaranta siinä yhteydessä. Uimarantojen sijainnit löytyvät osoitteesta https://www.raahe.fi/kesaurheilupaikat/uimarannat

 

 

7. Valaistusta optimoidaan kaikissa kohteissa. Käyttämättömiä sähköliittymiä lakkautetaan.

 

Valmistelija: liikuntapaikkaesimies Aki Huhtala

 

 

Päätösesitys (va. tekninen johtaja):

 

rakennetun ympäristön lautakunta

 

 • hyväksyy esitetyt toimenpiteet toteutettavaksi

 

 

Rakennetun ympäristön lautakunta: Päätti yksimielisesti Matti Hummastenniemen esittämänä, Kari Laurilan ja useiden muiden kannattamana jättää asian pöydälle jatkovalmistelua varten.

 

Liikuntapaikkaesimies Aki Huhtala esitteli asian lautakunnalle.

 

Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 19.38. Kokousta jatkettiin klo 19.50.

RAKYMP § 25

Lautakunta käsitteli liikuntapaikkasäästöjä iltakoulussaan 11.2.2020.

 

1. Lakkautetaan Mattilanperän ja Lapaluodon valaistut ladut 19.2.2020 alkaen. Valaistujen kuntoratojen pituudet ovat; Lapaluoto n. 1,2 km, ja Mattilanperä n. 1,9 km. Valaistus puretaan ja mahdolliset maankäyttösopimukset irtisanotaan. Teknisessä keskuksessa selvitetään sähköliittymien tulevaisuuden tarve ja mahdollinen käyttö muualla. Jos tarvetta liittymille ei ole, ne lakkautetaan.

 

Kohde kartalla, Lapaluoto, liite 1/6

 

Kohde kartalla, Mattilanperä, liite 2/6.

2.

Tarpeettomat sähköliittymät lakkautetaan. Käyttämättömiä sähköliittymiä on kaupungin alueella muutamia, ja näiden ylläpidosta tulee tarpeettomia kustannuksia. Teknisessä keskuksessa selvitetään sähköliittymien tulevaisuuden tarve ja mahdollinen käyttö muualla vuosien 2020-2021 aikana. Jos tarvetta liittymille ei ole, ne lakkautetaan.

Lakkautettavat/selvitettävät liittymät:

 • Olkijoen lakkautetun ulkoilureitin liittymä

 • Korvenkylän lakkautetun ulkoilureitin liittymä

 • Entisen rantakentän liittymä

 • Jahtikadun liittymä

 • Vilja-aitan kadun liittymä

 • Rantapuiston liittymä

 • Lampinsaaren lakkautetun vanhan kaukalon liittymä

 • Muut vastaavat mahdolliset liittymät

3.

Korvenkylän uimapaikka lakkautetaan 1.5.2020 alkaen. Korvenkylän uimalammen käyttöä on seurattu vuosien ajan pistokäynneillä liikuntapaikkatarkastuskierroksilla tai tarkoituksenmukaisilla käynneillä, ja näillä käynneillä uimapaikalla ei ole ollut ketään.

 

 

Uimapaikalle ei ole määritelty kulkuoikeuksia Korvenaho -tieltä. Tällä hetkellä kulku tapahtuu Korvenraivaajien kylätalon pihan kautta, kahden muun maanomistajan kuin kaupungin kautta. Mahdollisten pelastusajoneuvojen pääsyä ei voi uimapaikalle taata olosuhteiden vuoksi.

 

 

Teknisessä keskuksessa selvitetään vesiliittymän tulevaisuuden tarve ja mahdollinen käyttö muualla vuosien 2020-2021 aikana. Jos tarvetta liittymälle ei ole, se lakkautetaan. Uimarannan käyttöön liittyvät rakennelmat poistetaan ennen 15.6.2020.

 

Kohde kartalla, Korvenkylä, liite 3/6.

 

4. Valaistusta optimoidaan kaikilla liikunta-alueilla ja ulkoilureiteillä. Optimoinnilla tarkoitetaan lyhyempiä aikoja valaistuksen päälle kytkemisessä, sekä valaisimien mahdollisia vaihtamisia energiatehokkaampiin.

5. Muiden 14.1. kokouksessa esiteltyjen säästökohteiden osalta tehdään edelleen lisäselvityksiä.

 

Valmistelija: liikuntapaikkaesimies Aki Huhtala

 

 

Päätösesitys (va. tekninen johtaja):

 

rakennetun ympäristön lautakunta

 

 • hyväksyy edellä mainitut toimenpiteet toteutettaviksi

 

 • tarkastelee määrärahojen riittävyyttä lisäselvitysten jälkeen

 

 

Rakennetun ympäristön lautakunta: Hyväksyi esityksen seuraavalla lisäyksellä: Selvitysten tulee olla valmiina 31.5.2020 mennessä.

 

Satu Kaipio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.00.

 

 

 

RAKYMP § 167

Kuntoratojen valaistus

 

Rakennetun ympäristön lautakunta päätti kokouksessaan 11.8.2020 jättää pöydälle kuntoratojen valaistusaikaa koskevan kohdan lisäselvityksiä ja käyttäjälaskennan suorittamista varten.

 

Laskentakohteita oli kaupungin alueella yhteensä 11 kpl. Alla olevat luvut ovat tuloksia aikavöiltä 11.9.-11.10.2020 (31 päivää). Yksi kohde (piste 11) sijaitsi valaisemattomalla osuudella Lampinsaaressa, mutta tämän reitin käyttäjämäärän laskennan suorittaminen tässä yhteydessä oli järkevää.

 

Piste 1, Kuuselan kuntorata

Ohikulkuja 92 kpl, keskimääräinen päivittäinen käyttäjämäärä 3 kpl.

Maksimitunti mittausjakson aikana klo 21-22, ohikulkuja 32 kpl.

Päivää kohti ohikulkuja maksimitunnin aikana 1,03 kpl.

 

Piste 2, Piehingin kuntorata

Ohikulkuja 293 kpl, keskimääräinen päivittäinen käyttäjämäärä 9 kpl

Maksimitunti mittausjakson aikana klo 14-15, ohikulkuja 45 kpl.

Päivää kohti ohikulkuja maksimitunnin aikana 1,45 kpl.

 

Kuntorata ei ole lenkki, joten oletus on, että suuri osa kulkijoista palaa samaa reittiä takaisin.

 

Piste 3, Haapajoen kuntorata

Ohikulkuja 542 kpl, keskimääräinen päivittäinen käyttäjämäärä 17 kpl

Maksimitunti mittausjakson aikana klo 18-19, ohikulkuja 88 kpl.

Päivää kohti ohikulkuja maksimitunnin aikana 2,84 kpl.

 

Piste 4, Raahen hiihtomaja-Pattijoki kuntorata

Ohikulkuja 1056 kpl, keskimääräinen päivittäinen käyttäjämäärä 34 kpl

Maksimitunti mittausjakson aikana klo 18-19, ohikulkuja 113 kpl.

Päivää kohti ohikulkuja maksimitunnin aikana 3,65 kpl.

 

Kuntorata ei ole lenkki, joten oletus on, että suuri osa kulkijoista palaa samaa reittiä takaisin.

 

Piste 5, Raahen hiihtomaja-Kylmäniemi

Ohikulkuja 2505 kpl, keskimääräinen päivittäinen käyttäjämäärä 81 kpl

Maksimitunti mittausjakson aikana klo 18-19, ohikulkuja 326 kpl.

Päivää kohti ohikulkuja maksimitunnin aikana 10,52 kpl.

 

Kuntorata ei ole lenkki, joten oletus on, että suuri osa kulkijoista palaa samaa reittiä takaisin.

 

Piste 6, Raahen hiihtomaja-Tarpio

Ohikulkuja 580 kpl, keskimääräinen päivittäinen käyttäjämäärä 19 kpl

Maksimitunti mittausjakson aikana klo 12-13, ohikulkuja 62 kpl.

Päivää kohti ohikulkuja maksimitunnin aikana 2 kpl.

 

Kuntorata ei ole lenkki, joten oletus on, että suuri osa kulkijoista palaa samaa reittiä takaisin.

 

Piste 7, Raahen hiihtomajan lenkit, 5 km

Ohikulkuja 798 kpl, keskimääräinen päivittäinen käyttäjämäärä 26 kpl

Maksimitunti mittausjakson aikana klo 18-19, ohikulkuja 97 kpl.

Päivää kohti ohikulkuja maksimitunnin aikana 3,13 kpl.

 

Piste 8, Raahen hiihtomajan lenkit, 3 km

Ohikulkuja 927 kpl, keskimääräinen päivittäinen käyttäjämäärä 30 kpl

Maksimitunti mittausjakson aikana klo 12-13 ja 18-19, ohikulkuja molempina ajankohtina 92 kpl.

Päivää kohti ohikulkuja maksimitunnin aikana 2,97 kpl.

 

Piste 11, Alpuanharjun hiihtomaja-Lampinsaari

Ohikulkuja 438 kpl, keskimääräinen päivittäinen käyttäjämäärä 14 kpl

Maksimitunti mittausjakson aikana klo 5-6, ohikulkuja 61 kpl.

Päivää kohti ohikulkuja maksimitunnin aikana 1,97 kpl.

 

Kuntorata ei ole lenkki, joten oletus on, että suuri osa kulkijoista palaa samaa reittiä takaisin.

 

Pisteistä 9 ja 10 toinen (Ylipää) varastettiin ja toinen (Sauvonmäki) oli mennyt epäkuntoon. Näissä kohteissa mittaus tehdään uudelleen.

 

Pääosin käyttäjät käyttivät reittejä klo 8 - 20 välillä. Käyttäjähuiput sijoittuvat pääosin n. klo 18-19 aikoihin. Tarkempia tuloksia esitellään kokouksessa.

 

Saatujen mittaustulosten perusteella kuntoratojen valaistusta voidaan vähentää syksyllä ennen lumen tuloa. Kohtuutonta haittaa tästä ei isolle käyttäjäjoukolle ole. Täysi valaistus asetetaan päälle vasta siinä vaiheessa, kun hiihtoladut on ajettu. Poikkeuksena Koivuluodon kuntoradan ja Raahen hiihtomajan valaistus pidetään syksyn aika päällä siten, että urheiluseurojen harjoitusmahdollisuudet turvataan.

 

Piehingin kaukalon ylläpito

 

Piehingin kaukalon ylläpidosta pyydettiin Piehingin kyläyhdistys ry:ltä kanta uusien ehtojen mukaisesti kaukalon ylläpitoon. Piehingin kyläyhdistys hyväksyi uudet sopimusehdot, joten kaukalon ylläpito siirtyy kyläyhdistykselle sopimusluonnoksen mukaisesti.

 

Sopimusluonnos kaukaloiden ylläpidosta, liite 1/10.

 

Valmistelija: liikuntapaikkaesimies Aki Huhtala

 

 

Päätösesitys (tekninen johtaja):

 

rakennetun ympäristön lautakunta päättää

 

 • kuntoratojen aamuvalaistusta ei pidetä päällä hiihtokauden ulkopuolella

 

 • Iltavalaistus kuntoradoille kytketään hiihtokauden ulkopuolella hämärän tullessa Raahen hiihtomajan lenkeille, Koivuluodon kuntoradalle ja Raahen hiihtomaja-Kylmäniemi väliselle osuudelle. Iltavalaistus sammutetaan klo 20 muualta kuin Koivuluodon kuntoradalta, missä valaistus sammuu klo 21

 

 • hiihtokaudella valaistus kytketään päälle iltaisin hämärän tultua ja sammutetaan klo 21. Em. toimenpiteet niissä kohteissa missä on hiihtolatu.

 

 • valtuuttaa liikuntapaikkaesimiehen solmimaan sopimuksen Piehingin kaukalon ylläpidosta

 

 • Ylipään ja Sauvonmäen kuntoratojen käyttäjämäärien tulokset käsitellään seuraavassa kokouksessa

 

 

Rakennetun ympäristön lautakunta: Päätti yksimielisesti puheenjohtaja Niilo Ojalan esittämänä, Anne-Mari Oravan ja muiden kannattamana, että iltavalaistus kuntoradoille kytketään hiihtokauden ulkopuolella hämärän tullessa ja iltavalaistus sammutetaan klo 21.

 

Muilta osin hyväksyi esittelijän esityksen.

 

RAKYMP § 186

Rakennetun ympäristön lautakunta päätti kokouksessaan 17.11.2020 käsitellä Ylipään ja Sauvonmäen kuntopolkujen käyttäjämäärälaskennat seuraavassa kokouksessa.

 

Käyttäjämäärätietoa ei Sauvonmäelta kuitenkaan saada. Mittarin uudelleen asennuksen jälkeen toista mittarikoteloa oli ilmeisesti käännetty ja yhteys toiseen mittariosaan on kadonnut. Mittausta ei suoriteta uudelleen, eikä mittauksesta makseta järjestäjälle.

 

Ylipään kuntopolun laskentatieto ei ole vielä valmistunut.

 

Lampinsaaren koulu siirtyy vuoden 2021 alusta alkaen Vihannin keskustaan rakennettavaan uuteen kouluun. Tästä johtuen Lampinsaaren luistelukaukalon tilanne tulee käsitellä samoilla ehdoilla, kuin muidenkin kaukaloiden, joiden läheisyydessä ei ole koulua. Kaukalon ylläpidosta pyydettiin Lampinsaaren kyläyhdistys ry:ltä suostumus samoilla ehdoilla, kuin muiltakin kyläyhdistyksiltä on pyydetty. Lampinsaaren kyläyhdistys ry on hyväksynyt sopimusehdot, joten kaukalon ylläpito siirtyy kyläyhdistykselle sopimusluonnoksen mukaisesti.

 

Sopimusluonnos kaukaloiden ylläpidosta, liite 1/5.

 

Valmistelija: liikuntapaikkaesimies Aki Huhtala

 

 

Päätösesitys (tekninen johtaja):

 

rakennetun ympäristön lautakunta

 

 • valtuuttaa liikuntapaikkaesimiehen solmimaan sopimuksen Lampinsaaren luistelukaukalon ylläpidosta

 

 • käsittelee Ylipään kuntopolun käyttäjämäärien tulokset seuraavassa kokouksessa

 

Rakennetun ympäristön lautakunta: Hyväksyi esityksen.

 

 

Liikuntapaikkaesimies Aki Huhtala esitteli asiaa lautakunnalle.

 

Aki Huhtala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.53.

RAKYMP § 20

Rakennetun ympäristö lautakunta päätti kokouksessaan 15.12.2020 käsitellä Ylipään kuntopolun käyttäjämäärien tulokset seuraavassa kokouksessaan.

 

 

Tulokset viimeistä mittauspisteestä on saatu ja tulokset esitellään kokouksessa.

 

 

Valmistelija: liikuntapaikkaesimies Aki Huhtala

 

 

 

Päätösesitys (tekninen johtaja):

 

 

 

rakennetun ympäristön lautakunta

 

 • merkitsee viimeisen mittauspisteen tulokset tiedoksi.

 

 

Rakennetun ympäristön lautakunta: Hyväksyi esityksen.

 

Liikuntapaikkaesimies Aki Huhtala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.12.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa